Cpap Moritz dwupoziomowy z nawilżaczem

SPRZĘT UŻYWANY- NOWOŚĆ !!! » CPAP- APARAT DO BEZDECHU SENNEGO

Cena:900.00

Moritz S /ST biLEVEL jest sterowanym elektronicznie biPAP-em ze standardowo wbudowanym podgrzewanym nawilżaczem powietrza. To aparat wytwarzający dwa poziomy ciśnienia w zależności od fazy oddechu (wdech i wydech). Przy wydechu ciśnienie jest niskie, aby nie przeszkadzać w przepływie wydychanego powietrza, natomiast przy wdechu wyższe, aby przeciwdziałać bezdechom. Dzięki temu wysiłek oddechowy jest znacznie zmniejszony. Aparat ten jest zalecany pacjentom: z zespołem centralnego bezdechu sródsennego, cierpiącym na choroby płuc, starszym otyłym osobom, dla których zalecane jest wysokie ciśnienie CPAP-u (większe niż 12 mbar), u których aparat CPAP nie daje dobrych rezultatów. Uzyskiwane jest to poprzez dostarczanie dodatniego ciśnienia powietrza o wartości od 4 do 18 mbar.

W czasie wdechów i wydechów aparat Moritz biLEVEL delikatnie tłoczy powietrze pod dodatnim ciśnieniem do maski nosowej. Ciśnienie powietrza w masce nosowej pomaga utrzymać twoje drogi oddechowe otwarte, nie dopuszczając w ten sposób do występowania zaburzeń oddychania w czasie snu jak bezdechy. Dostarczane ciśnienie jest wyższe w fazie wdechu i niższe w fazie wydechu, co ułatwia oddychanie nie zmniejszając skuteczności terapii.

Aparat Moritz S reagujący na spontaniczny oddech pacjenta wykrywa cykle oddechowe pacjenta i w odpowiedzi na wysiłek wdechowy lub wydechowy dostarcza dwa poziomy ciśnienia dodatniego, poziom górny ciśnienia wdechowego (IPAP) i poziom dolny ciśnienia wydechowego (EPAP). Jeżeli poziom ciśnienia wdechowego IPAP jest równy poziomowi ciśnienia wydechowego EPAP, wówczas urządzenie generuje stałe ciśnienie dodatnie w całym cyklu oddechowym CPAP.

Moritz ST reagujący na spontaniczny oddech pacjenta a jeżeli brakuje oddechu spontanicznego wtedy aparat kontroluje i wspomaga oddech pacjenta (zadana częstość oddechów od 1 do 30 oddech/min). Ten tryb jest zalecany dla pacjentów z chorobą układu centralnego oraz LSA.

 

 

Częstotliwość bezpieczeństwa odpowiada cyklowi oddechowemu, który będzie zapewniony, gdy urządzenie nie wykryje cyklu oddechowego pacjenta lub, gdy częstość oddechu spontanicznego pacjenta spadnie poniżej ustawionej częstotliwości bezpieczeństwa.

 

alarm akustyczny

Alarm zaniku prądu oraz alarm przecieku powietrza z maski.

 

rozdzielczość 0,1 mbar

Regulacja ciśnienia z dokładnością 0,1 mbar oznacza możliwość ustawienia optymalnych warunków terapii

 

ciągły pomiar ciśnienia w masce

daje pewność, że rzeczywista wartość dostarczanego ciśnienia jest zgodna z wartością ustawioną według zaleceń lekarza

 

automatyczna kompensacja

Zmiany ciśnienia w masce spowodowane oddechem są natychmiast kompensowane, dzięki czemu wysiłek oddechowy jest znacznie zredukowany

 

podgrzewany nawilżacz powietrza

Aparat Moritz S /ST jako jedyne posiadają w standardowym wyposażeniu zintegrowany nawilżacz i podgrzewacz powietrza z regulacją temperatury. Jego stosowanie zapobiega podrażnieniom górnych dróg oddechowych i częstym infekcjom

 

bardzo cicha praca

Szum wytwarzany przez pompę może zakłócać twój sen, na szczęście nie dotyczy to wyjątkowo cichych aparatów minnimax. Poziom ich szumu nie przekracza 27 dB przy ciśnieniu 8 mbar i < 30 dB przy 10 mbar

 

automatyczny start / stop

Aparat włącza się automatycznie po założeniu maski i wyłącza po jej zdjęciu

 

stopniowe podnoszenie ciśnienia "RAMP"

Po włączeniu aparatu ciśnienie może przez określony czas (od 0 do 45 minut) wzrastać stopniowo, ułatwiając w ten sposób zasypianie

 

 

Dane techniczne

Wymiary [cm]36x183x195

Masa [kg] 4

Poziom szumu (10mbar, 1m)<30 dB

Zakres ciśnienia [mbar] 4 do 18, regulacja z krokiem 0,1

Ustawiany czas narastania ciśnienia [min]0 do 45

Opór dynamiczny [mbar L -1.s] 1,5

Zasilanie [V]115~, 230~, automatyczna detekcja

Nawilżacz powietrza z kontrolą temperatury

Wyświetlacz LCD: ustawienia narastania ciśnienia, czas pracy, ciśnienie nominalne i rzeczywiste

Zdalny sterownik do indywidualnego ustawienia nastaw aparatu i ich wyświetlania