Stomia

Co to jest stomia?
Słowo "stomia" pochodzi z języka greckiego i oznacza "otwór".
Każdego roku tysiące ludzi jest poddawanych operacji wyłonienia stomii, która polega na usunięciu części jelit i wyprowadzeniu ujścia jelita cienkiego lub grubego poza jamę brzuszną na powierzchnię skóry brzucha. Operację wyłonienia stomii wykonuje się na skutek chorób jelit, wypadków, a także wad wrodzonych. W przypadku chorób pęcherza moczowego łączy się moczowody z jelitem cienkim i jego ujście wyprowadza się na powierzchnię brzucha. Wytworzenie stomii wielu osobom ratuje życie.
Stomia może być czasowa lub stała. Rozwój medycyny, techniki, a także możliwości chirurgów na przestrzeni ostatnich lat spowodował, że obecnie coraz więcej wyłanianych stomii ma charakter czasowy.